Usługi magazynowe

Zapewniamy pełną obsługę magazynową, czyli przyjmowanie, składowanie, obsługa związana z konfekcjonowaniem produktów oraz przesyłek, wydawanie palet / paczek z asortymentem jednorodnym oraz mieszanym przy zachowaniu kontroli ich jakości i ilości.

Obsługujemy usługi magazynowania krótko i długoterminowe.


Dogodne położenie magazynu

Położenie w centrum komunikacyjnym Warszawy jest jednym z naszych atutów:

 • 20 minut od centrum miasta
 • lewobrzeżna część Warszawy
 • przy drodze krajowej nr 7
 • w pobliżu dróg wojewódzkich nr 580 i 629

Takie usytuowanie sprawia, że nasi Klienci, ich pracownicy oraz kontrahenci nie tracą czasu i paliwa na dojazdy po odbiór towaru.


Dostępna powierzchnia magazynowa oraz dodatkowe usługi

 • 3500 m2 powierzchni magazynowej - w miarę rosnącego zapotrzebowania ze strony Klienta istnieje możliwość zwiększenia powierzchni magazynowej w bieżącej, bądź nowych, lokalizacjach
 • w tym chłodnia (2°C - 8°C) – 600 m2
 • zadaszona rampa ułatwiająca rozładunek aut ciężarowych i kontenerów morskich
 • telewizja przemysłowa (system CCTV) - monitoring obejmuje rampę, powierzchnię magazynową, strefę przyjęć/wydań oraz obszary, gdzie ma miejsce konfekcjonowanie
 • system alarmowy monitorowany przez renomowaną agencję ochrony mienia
 • przyjęte towary do składowania są objęte ubezpieczeniem zgodnie z wartościami podanymi w dokumentach dostawy


Usługi magazynowania świadczymy w oparciu o system klasy WMS

Platforma ta ułatwia zarządzanie przepływem produktów w zakresie:

 • przyjęcia zewnętrznego - kontroli ilościowej i jakościowej
 • składowania - na miejscu paletowym lub na regale
 • usług pokrewnych tj. konfekcjonowania, etykietowania, foliowania, insertowania, kompletowania, układania na paletach, utylizacji produktów niepełnowartościowych
 • okresowych inwentaryzacji
 • wydania zewnętrznego

  • pakowania oraz zabezpieczania przesek zgodnie z wymogami punktu dostawy
  • realizacji dostaw do klientów indywidualnych, do punktów sprzedaży, do centrów dystrybucyjnych

Istnieje możliwość uzupełnienia informacji w systemie o zdjęcia przesłane przez Klienta lub zrobione po przyjęciu na stan magazynowy.

Nasi Klienci mają dostęp on-line do systemu WMS, co umożliwia im wgląd w stany magazynowe oraz składanie zleceń wydań i przyjęć.

Nad jakością realizowanych zleceń oraz przepływem komunikacji czuwa opiekun Klienta.


Operacje magazynowe są realizowane z użyciem kolektorów danych

Ułatwia to składowanie, relokację i zbiórki produktów. Istotnym czynnikiem jest weryfikacja prawidłowości wydawanych produktów. Identyfikacja towarów poprzez skanowanie kodów kreskowych znacząco ogranicza ewentualne błędy w kompletacji zamówień.

Nasi Klienci reprezentują różne branże, a co za tym idzie mamy doświadczenie w obsłudze zróżnicowanego asortymentu. Obsługujemy ponad 2500 SKU, które reprezentują takie artykuły jak:

 • materiały marketingowe (POSM)
 • stoiska promocyjne oraz ich wyposażenie
 • sprzęt elektroniczny
 • artykuły spożywcze
 • sprzęt techniczny
 • książki
 • kosmetyki